KÜLHANBEYLERİNDEN KABADAYILARA…

Bu resim Kütahyadaki Külhan Cafer Dede türbesini göstermektedir, saray hamamın da külhancı olarak çalışan  Cafer Dede adlı Yeniçeri eskisinin sırrı ifşa olmuş ve hiç odun tüketmediği anlaşılınca,sadece  bir mum ateşi ile hamamı ısıttığı ortaya çıkınca; halk tarafından evliya olarak kutsanmıştır .

Yine Aksaray ilimizdeki Külhan Ali Baba türbesi ise Evliya Çelebi nin seyahatnamesi de anlatılmaktadır.

Osmanlı devrinde ilk olarak tarih sahnesine çıkmış olan Külhan beyleri dini birer kutsiyet taşımaktaydılar .

Lale devrinde zevk ve saltanat dalan devlet yöneticilerinin zulmüne karşı halkı Külhanbeyleri bilinçlendirip , cesaretlendirdikleri için isyana bir hamam tellak’ ı olan Patrona Halil liderlik edebilmiştir.

Patrona Halil isyanı sonrası Osmanlı devletini içerden karıştıran Avrupalı elçiler eliyle başlayan anarşi devrinde, Külhanbeyleri aktör haline geldiler. Lale devri sonrası Külhanbeyleri zaman içinde dış tahrikçilerin paralı adamı haline geldiler.

Osmanlının, lale devri sonrası patlayan anarşi devrinde toplumda adalet ve doğruluk uygulayıcıları olarak saygı gören Külhanbeylerin ,dervişan vasıflarını yitirmeye başlayıp , meyhane , kumarhane, kerhane işlerine bulaşan materyalist saldırganlar haline geldiği dönem olmuştur  .

Halktan o zaman’ a kadar saygı gören Külhanbeyi sözü, bu dönemde  ” kabadayı ” olarak ” akılsız , saldırgan ,kaba saba ahlaksız  , serseri” anlamında kullanılır olmuştur. Halk geçmişte saygı duyduğu manevi önderlerden olan Külhanbeyilik sıfatını yeni zaman saldırganları için kullanmaktan kaçınarak, kendine külhanbeyi süsü veren ” materyalist saldırganlar “, ” serseri ” anlamına gelen ” kabadayı ” sıfatı ile horlamıştır…

Osmanlı  devletinin 1918 yılında işgali ile beraber ,itilaf devletlerinin askerlerinin desteklediği Rum ve Ermeniler İstanbul da ” Kabadayı  ” olarak kötü nam yaptılar.

İşgal altındaki İstanbul’daki Türklere yabancı askerlerin musallat ettiği Piç Ardaş gibi Ermeni ,Hrisantos gibi Rum genelev kadınlarından doğma serseriler vahşetler sergilediler.

Bu gayrimüslim saldırganlara karşı ; İpsiz Recep ,Demirci Mehmet efe gibi Kurtuluş Savaşı kahramanları,  Topkapılı Canbaz Mehmet gibi Milli Müdafaa gurubu kahramanları ortaya çıktı.

Cumhuriyet sonrası Atatürk anarşiye son verip, ülkede adaleti tesis edince; kabadayılar kenara çekildiler.

27 Mayıs ihtilali sonrasında dış güçlerden beslenen gazetelerin kahramanlaştırdığı Necdet Elmas piyasaya sürülerek ,yeniden kabadayılar eliyle ülkede anarşi dönemi başlatılmıştır .

İşgal döneminde dış güçlere hizmet eden Ermeni şirretleri ,tehcir sonrası gelip göstermelik Müslüman olmuşlardı. Bu kripto Ermenilerin de yeniden kabadayı sıfatıyla sahneye çıkarıldıkları ve sol , sağ çatışmalarının yaşandığı anarşi devrine sürüklendik ve 12 Eylül yaşandı.

12 Eylül de Bulgar, Rus gizli servisi ile çalışan kripto Ermenilerin sigara ,viski , silah kaçakçılıkları yaparak, sağ ve sol örgütleri çatıştırarak servetler yaptıkları ortaya çıktığı halde ; yargıdaki yandaşları yardımıyla kurtulup, Turgut Özal devrinde yeniden piyasaya çıktılar.

Bu dönemde Alaaddin Çakıcı ,Kürşat Yılmaz gibi yiğit ülkücüler kripto Ermeni ve Kürtçü mafyanın kabadayılarını paçavra ettiler.

Türkiyede dış güçlerin ,Fetullah’ın taşeronluğunu yapan kabadayılar yeniden türese de karşılarına ; Mehmet Ökten , Ahmet Tekin Baykan ,Alaaddin Çakıcı ,Kürşat Yılmaz gibi Külhanbeyi ruhunu yaşatan adamlarda çıktılar .

Rahmetli Dündar Kılıç ile sohbetlerimden edindiğim intiba da aynıydı ,Dündar Kılıç da ulusalcı ,Atatürkçü, paraya önem vermeyen,Külhanbeyi bir adamdı…

Bu günlerde yine “kabadayı ” dizileri popülerliğini sürdürüyor . Halk’ a kaçakçılık yapan ve terör örgütlerini silahlandıran  serseriler ,” kabadayılık ” sıfatını aklamak için birer kahraman olarak sunulmaktadır …

Bu dizilerin etkisinde kalan bazı gençlerimizin şuursuzca özentileri sonucu potansiyel kurbanlar haline geldiklerini üzülerek izlemekteyim.

TOPLUMUMUZA KARŞI DIŞ GÜÇLERİN PİYONU OLAN KABADAYILAR İLE ADALET SAVAŞÇISI VE MANEVİYATÇI KÜLHANBEYLERİN AYRIMINI İYİ YAPMALIYIZ …

KÜRESEL GÜÇLERE TAŞERONLUK EDEN SERSERİLER İN TOPLUMDA “KABADAYI” SIFATI VERİLEREK İTİBAR SAHİBİ YAPILMASI,TÜRK MİLLETİNE PİSKOLOJİK HAREKÂT YÜRÜTMEKTEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s