Tag Archives: Ermeni

DEVLET ADAMLIĞI

Bu resimdeki adam Stalın döneminde Azarbaycan’ın yöneticisi Mir Cafer Bağırov‘dur.

1946 yılında Mir Seyid Pişaveri,Tebriz merkezli İran da büyük bir Türk isyanı başlattı.İsyan Tahran kadar dayanınca Farslar Sovyetlerin yardımını istedi.

Stalin isyanı bastırma görevini Azerbaycan Komünist partisi birinci katibi Mir Cefer Bağırov’a verdi.
Bağırov,Rus askerlerinin başında İran Azerilerini ezdi…

Bağırov soydaşlarının İran daki bağımsızlık mücadelesini Sovyetlere yaranmak için acımasızca ezince Komünist partisinde yıldızı parladı.

Bu sefer Stalin ve Azerbaycan Ermenilerinin teşvikleriyle Komünizmin bekaası için Azeri Türklerinin özgürlük direnişçilerine yönelik katliamlara başladı.

Bağırov bir süre sonra Azerbaycan komünist partisinin yöneticisi Ermenilerin elinde kukla haline geldi.

Ermenilerin kendini kullandığını anladığın da binlerce Azeri vatansever işkencelerle öldürülmüştü…

Bu sırada Stalin öldü ve yerine gelen Kuruşçev, Azeri Türklerinin yoğun şikayetleri üzerine,Stalin dönemi yapılan zulümlerin yükünden kurtulmak için Bağırov’u tutuklattı.

Bağırov hapishanede kaldığı dönemde öz halkına yaptığı zulümlerden dolayı ağır vicdan azabı çekti…

Bir süre sonra idam talebi ile mahkemeye çıkarıldığında heyete hitaben tek bir söz söyledi ve bir daha savunma yapmadı…

Bağırov mahkemeye şöyle söyledi:

“ÇOK PİŞMANIM ERMENİLER BENİ KULLANDI VE KANDIRDI…

BEN AZERBAYCAN’I YÖNETEN SORUMLU KİŞİYDİM VE DÖNEMİN KATLİAMLARININ TEK SORUMLUSUYUM BENİM CEZAM İDAM DEĞİL BALTA İLE DOĞRANMAK OLMALIDIR.…”

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KEYFİ YÖNETEREK SURİYE BATAĞINA SOKAN CEMAATLERE MAHKÛM HALE GETİREN RECEP TAYYİP ERDOĞAN BU GÜNKÜ SORUMLULUĞU TAŞIYACAĞINI BİLMELİDİR

ÜLKE KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞTÜR,TERÖR TOPLUMU ESİR ALMIŞ,EKONOMİ ÇÖKMÜŞTÜR

TÜRK MİLLETİNİN NAMUSUNA EMANET BÜYÜKELÇİ DEVLETİN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ,TÜRK DEVLETİ DÜNYADA İTİBAR KAYIP ETMİŞTİR…

SORUMLULAR İSTİFA ETMELİDİR..

Advertisements

NURCULUK YADA IŞIKÇILIK NEDİR??

image

Teolojide;Şeytan,rahmani bütün varlıkların suretine bürünebilen bin bir yüzlü bir varlıktır.
Her devrin rahmanilerinin suretine bürünerek insanlığı ele geçirmeye çalışmaktadır.
İnsanlık Mitra dinininden ve daha önceki çağlardan beri Allah’ın “ışık” timsali olduğunu kabul ederdi.
Altay Türkleri; Gün Han olarak bu kutsal ışığa inanırlardı.
Teleüt Türkleri “Darık“,Monkol Türkleri “Yaruk“(Altın Yaruk>Kutsal ışık) olarak yaratıcıyı tanımlarlardı.(Arami Türklerinden “Darık” sözü Arapçaya “Tarık“(Yıldız) olarak geçmiştir.)
Zamanla bütün Türk boyları yaratıcı için “Yar” sıfatı kullanılır oldu,bu sıfat bu güne Alevi nefeslerinde “Allah Yar” olarak ulaşmıştır.
İnsanların eski çağlardaki rahmani olan “ışık,nur” inancını bir çok inancı olduğu gibi,Şeytan  ele geçirmekte gecikmemiştir…
M.Ö.7.yüz yıl sonrası Roma da “Işık Tanrısı Lucifer” peydah olmuştur.
Lucifer,Roma devrindeki sapkınların bir süre sonra taptıkları “Şeytani Işık”  olarak Lucifer tapımı yayılmıştır.

image

(Vatikan daha sonra bu Şeytani Işık Tanrısını Sn.Lucifer olarak Hristiyanlığın azizi kabul etmiştir.Yukarıdaki resim Vatikan daki katedralden çekilmiştir.)
Aynı inanç,M.Ö.5.asır sonrası İran da mitolojik kral, Feridun olarak ortaya çıkmıştır.

Bu gün Fars lar olarak bilinen toplumu oluşturan mitolojide Feridun,Işık İlahesi Feridunek adlı bir kadından doğmuştur.(“Fer” kök kelimesi “ışık” demektir.)
İran da ataları ,Part Türkleri olan toplum “Işık tapımı” ve mitolojik Feridun inancı etkisiyle Parsi>Farisi olarak zamanla uluslaştırıldı.Bu uluslaşma süreci ataları olan Türklere düşmanlık propandası Firdevsinin Şahname kitapları ile desteklendi.
Selçuklu devletinin döneminde: Hasan Sabbah adlı “Horasan Şeytanı” lakaplı adam bu “Işık tapımını” Türk devletini yıkma doktrini olarak kullandı…
Hasan Sabbah’ın  Suriye dai’si aracılığı ile (propaganda lideri) Haçlılarla Selçuklu devletini yıkmak için anlaşmaları sonrasında;

Selçuklu veziri Nizam-ül Mülk,Sultan Alpaslan,Melik Şah gibi liderler öldürülerek,devlet yıkılmıştır.(Hasan Sabbah’ın Türklere saldırttığı savaşçılarına “Fedai” adı verilirdi.)
Öteyandan;Horasan dan M.S.3. asırda Hristiyan olmuş bir papaz Kayseri,Erzincan dolaylarındaki Oğuzların beyi olan Dede Korkut Oğuznamesindeki Dölek Evren‘i piskolojik bir hastalıktan kurtarınca,bölgedeki Oğuzları kendine inandırmıştır,oymaklar halinde halkı vaftiz etmiştir.
Horasandan gelen bu papaz kendine Gregor (Kirkor) adı verdiği için zamanla bu cemaate Gregoryan lar adı verilmiştir…
Daha sonra 17-18 asırlarda Vatikan,Fransa,Tapınakçılar tarafından uluslaştırılan bu  topluma Ermeniler denilmiştir.
Gregoryan Hristiyanlığın peygamberi Gregor’un (Kirkor) ünvanı dikkat edin;
LUSAROVİC yani “Işık saçandır“….

(Her gün TV kanallarında Türk Milletine İslamı anlatan Kayseri li Muhammed Nursaçan adlı hocanın kökenini bilen varmı??)
Hasan Sabbah’ın Selçuklulara karşı işbirliğine çağırdıkları Tapınak Şövalyeleri ise Roma’nın Işık Tanrısı Lucifer‘e  Babhomet adıyla o tarihte tapıyorlardı.

image

1844 de Mirza Muhammed Bab adlı biri İran da kendini peygamber ilan ederek Türk Kacar hanedanından Nasireddin Şah’a suikast düzenletti.
Mirza Muhammed Bab adlı “Işığa tapan,Nurcunun” müritlerine Babi‘ler adı verilmekteydi.Şah’a suikast düzenleyen fedainin adı ise Fetullah’dı.
Gerek İran’daki Türk Şahlarına karşı Babi’leri ve Osmanlı daki Gregoryanları destekleyenler ise Babhomet’e tapan,Tapınak şövalyeleriydi.(Babi adı zaten Tapınakçıların Şeytani Işık Tanrısı Babhomet‘den gelir.)
İlginçtir;Gregoryan Ermeni militanlar ve Babi suikastçılara ortak bir ad olan “Fedailer” deniliyordu.
1873 yılında Bitlis’in Nurs adlı Gregoryan köyünde doğan Saidi Nursi,Mirza Muhammed Bab’ın “Kitap-ül Nur” adlı kitabını Farsça dan Türkçeye çevirerek, Risâle-i Nur adıyla yaymaya başladı.
Said-i Nursi’nin yaydığı Babilik yada bu gün Bahailik müridi olan ailenin,doğan oğullarına İran Şahı’na suikast düzenleyen Fedai olan Fetullah ismi vermeleri ve bu çocuğun Fetullah Gülen adıyla Vatikan’ın,Tapınak Şövalyeleri desteği ile “Işık tapımı,Nurculuk inancını” dünyaya yaydığı günleri yaşıyoruz.
Bu gün Fetullah’ın bütün örgüt yapılanmasını ve bütün müttefiklerini 25 yıllık bir çalışma süreci sonucu çözmüş vaziyetteyiz,kimse korkmasın!
Fetullah’ın 19’lar komitesi olarak devasa örgütünü yöneten çekirdek karargâhındaki 19 adamın 13 tanesinin Kripto Ermeni olmasının çok derin sebepleri vardır.
Fetullah Gülen adlı adama Bahaî mahfilleri,Tapınakçılar,Vatikan ve “Işık tapımına” mensup Evangelic kiliselerin,İlimunati (Aydınlık) ,İşçi Patileri,Aydınlık örgütlerinin perde arkası yardım etmelerini bütün belgeleri ile biliyoruz,meseleye vâkıfız.
TÜRK MİLLETİ ALLAH’IN ORDUSUDUR…
TÜRK MİLLETİNİN KARŞISINDA ŞEYTANIN ORDUSU VARDIR.
ULUSUM KORKMA….
SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE EN SON OCAK!